Retrat de dona

Sense identificació Procedència: Arxiu J. López Vinyals (donació Pere Roca).

Retrat de dona

Retrat d’estudi fotogràfic, presumiblement d’inicis del segle XX. No hi ha cap data identificativa.